ZOBACZ RÓWNIEŻ

NIESPŁACONE DŁUGI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW PROBLEMEM DLA GOSPODARKI

Ponad 2,5 mln Polaków ma problem z terminową spłatą