Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej naszym priorytetem

Redakcja

30 marca, 2024
Polska Akcja Humanitarna od lat nieprzerwanie niesie pomoc osobom dotkniętym przez katastrofy naturalne, klęski żywiołowe oraz konflikty zbrojne w różnych krajach. Poprzez nasze wsparcie PAH pragniemy mieć udział w misji tej organizacji i razem z nią zmieniać świat na lepsze.

Pomagamy potrzebującym za pośrednictwem PAH

Jednym z priorytetów Polskiej jest wsparcie społeczności, które znalazły się w kryzysie i mają trudności z samodzielnym wyjściem z niego. Z takim sytuacjami zmagają się kraje afrykańskie (Somalia, Sudan Południowy) i azjatyckie (Liban, Irak), gdzie lokalna ludność jest często pozbawiona dostępu do opieki lekarskiej, wody i żywności. Nasze wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej sprawia, że pracownicy i wolontariusze tej organizacji mogą pomagać na tych terenach. Działania PAH dotyczą zapewnienia potrzebującym bezpiecznego schronienia, zaopatrzenia w żywność i wodę, a także dostarczenia leków oraz innych niezbędnych środków medycznych.

PAH – walczymy o godne życie

Zadaniem PAH nie jest jedynie zagwarantowanie poszkodowanym podstawowej pomocy humanitarnej. Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej gwarantowane przez nas i innych darczyńców, jest przeznaczane również na działalność edukacyjną. Dzieci w regionach objętych wojną lub dotkniętych przez katastrofy naturalne często nie mają możliwości kontynuowania nauki. PAH podkreśla jednak jak wielkie znaczenie ma edukacja dla godnego życia w przyszłości. Z tego powodu organizacja pomaga w odbudowywaniu szkól oraz oferuje wsparcie psychologiczne dla najmłodszych.

Polecane: