Redakcja serwisu

Jakie zadania ma redaktor naczelny serwisu?

Redakcja serwisu ma konkretne działania. Dokładnie takie same, jak redakcja tradycyjnej gazety. Redaktor naczelny dba o zawartość serwisu, zleca tematy dziennikarzom i czeka na propozycje tematów od dziennikarzy. Może je akceptować lub nie. Takie jest jego zadanie i taka jest jego rola.

Jakie są uprawnienia redaktora serwisu?

Redaktor serwisu może pisać teksty, publikować je, uzupełniać. Musi postępować zgodnie z prawem prasowym oraz kodeksem etycznym. Nie może łamać prawa w celu zdobycia informacji, fałszować informacji. Musi pracować solidnie, rzetelnie i pisać poprawnie. Redaktor naczelny odpowiada za całość tekstów publikowanych w internecie przez jego dziennikarzy. W razie procesu sądowego wytoczonego serwisowi to właśnie redaktor naczelny odpowiada za całość tego serwisu, ale dziennikarz też ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Jeśli nie pracuje zgodnie z prawem prasowym to wówczas musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Praca dziennikarza oraz redaktora naczelnego jest bardzo odpowiedzialnym działaniem.

Jakie są obowiązki redaktora serwisu?

Redakcja serwisu i redaktor serwisu pisze teksty, publikuje je i ponosi odpowiedzialność za każde napisane słowo. Jeśli pisze nieprawdę to czeka go proces lub zwolnienie z pracy przez redaktora naczelnego. Najpierw jest upomnienie, później nagana, a dopiero na końcu wyrzucenie z pracy. Tak postępuje się w pracy w serwisie. Obowiązki redaktora to pisanie tekstów i publikowanie ich zgodnie z prawem prasowym, bez nadużyć.